نحوه ثبت و پرداخت یارانه سوخت آژانس ها

فروردین 29, 1402

مدیران و روسای محترم سازمان های حمل ونقل همگانی :

   بدینوسیله به آگاهی  می رساند جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت سوخت ناوگان آژانس ها، ابتدا می بایست نسبت به ثبت نام  ناوگان آژانس ها ی تحت پوشش در سامانه سامح به نشانی اینترنتی https://saammeh.ir  در بخش افزودن ناوگان  اقدام نمایید واز ابتدای هرماه تا پنجم همان ماه  نسبت به ثبت پیمایش ماه قبل در بخش لیست پیمایش سوخت آنان  اقدام گردد.

شایان ذکر است مطابق اعلام قبلی در مانه شماره ص/۵۲۷۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷  به فایل های ارسالی در قالب جداول اکسل ارسال شده از فروردین ماه به بعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.