تماس با ما

نشانی: تهران – خیابان کارگر شمالی – بالاتر از بلوار کشاورز – پلاک ۱۱۸۴
info@sameh.ir
نشانی ساختمان مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی: تهران – میدان ولیعصر(عج) – بلوار کشاورز – ابتدای خیابان نادری – پلاک ۱۷