خانه | سامح
حمل و نقل عمومی

حمل و نقل عمومی بخشی از حمل و نقل درون شهری محسوب می شود که در دسترس عموم مردم قرار دارد. از جمله ی این وسایل حمل و نقل می توان به اتوبوس های شهری و مترو و … اشاره نمود.

حمل و نقل شهری

به مجموعه ی سیستم حمل و نقل عمومی و خصوصی در یک شهر حمل و نقل شهری اطلاق می شود.

حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل جاده ای یکی از روش های حمل و نقل زمینی محسوب می شود که در آن از جاده های بین شهری به منظور انتقال و جابه جایی کالا ها و انسان ها بهره گرفته می شود .