تماس با ما

نشانی: تهران، بالاتر از میدان توحید، خیابان باقرخان شرقی، پلاک ۲۳

کد پستی : ۱۴۱۹۶۴۷۶۵۴

ایمیل دبیرخانه جهت ارسال نامه :union.info1387@gmail.com

شماره تماس : ۰۲۱-۶۶۹۸۲۰۰۰

نمابر : ۰۲۱-۶۶۹۰۹۱۹۹

شماره پیام رسان ایتا جهت دریافت راهنمای پیامکی (۰۹۰۲۲۰۱۲۲۲۸)

داخلی کارشناسان مربوطه:

کارشناس نوسازی : داخلی ۱۸۵

کارشناس بیمه : داخلی ۱۸۱

کارشناس سامح : ۱۸۴

کارشناس مخازن : ۱۸۰

کارشناس سوخت : ۱۸۲

( شماره تماس دبیرخانه جهت دریافت تایید دریافت نامه ارسالی : داخلی ۱۰۲ و ۱۰۳)