درباره سامح

سامانه سامح

سامانه سامح به منظور شناسایی ومستندسازی فرایندهای موجود در حوزه مدیریت حمل ونقل همگانی کشور وبا در نظر گرفتن قوانین و دستورالعمل های موجود پیاده سازی گردیده است تا با توجه به آمار مدون و قابل استنداد دریافتی از ناوگان و رانندگان فعال این حوزه از شهرداریها و سازمانهای تحت پوشش این اتحادیه،زمینه بهبود وضعیت مدیریت حمل ونقل درون شهری،ارائه خدمات و رسیدن به وضعیت مطلوب در این حوزه را فراهم نماید.

ورود اطلاعات رانندگان و ناوگان مشمول خدمات به صورت دستی از طریق بخشهای تعریف شده در سامانه به جهت سرعت بخشیدن به مرحله ورود اطلاعات و تسهیل در بالا بردن آمار ناوگان و رانندگان تحت پوشش و همچنین ارائه آمار و اطلاعات لحظه ای کاربران و ناوگان از طریق نمودارها و چارتهای تعیین شده طبق فیلترهای مشخص شده  یکی از ویژگی های لحاظ شده در سامانه سامح میباشد

همچنین این سامانه دارای سیستم تیکتینگ میباشد که با ثبت تیکت از طرف کاربران عادی و سازمان ها و پاسخگویی سریع و آنلاین پشتیبان، مشکلات و سوالات پیش آمده پاسخ داده میشود.